Rekrutacja


   Strona główna
   XXXI edycja weekendowa


Studia


   Program studiów
   Administracja studiów
   Pliki do pobrania
   Praktyki
   Komunikaty
   Ważne strony

Kontakt


   Kontakt




STUDIA PODYPLOMOWE:
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI


Kierownik studiów: dr inż. Dariusz Cichoń

Możliwość uzyskania dwóch świadectw ukończenia studiów z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami w ciągu jednego roku akademickiego.

Program studiów realizowany jest w dwóch semestrach:

 • I semestr: tematyka wspólna dla pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami (80 godz.)
 • II semestr: tematyka tylko dla pośredników (100 godz.) i/lub tematyka tylko dla zarządców (105 godz.)

Studia odbywają się w Krakowie

Rozpoczęcie kolejnej edycji dwusemestralnych studiów w systemie weekendowym (pt-nd) odbędzie się we październiku 2016.

Planowane zakończenie studiów w lipcu 2017 roku.


Zajęcia będą się odbywać podczas trzydniowych sesji dydaktycznych w budynku przy ulicy Gramatyka 10 w dniach:
 • piątki 1700 - 2100,
 • soboty 900-1300, 1330-1730,
 • niedziele 900-1300, 1330-1730

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, wprowadza zmiany, które w praktyce oznaczają zniesienie licencji oraz wpisu na listę pośredników obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomoœci. Równocześnie zniesiony zostaje obowiązek odbycia 6 miesięcznej praktyki zawodowej.

Cel: Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Studia spełniają wymagania ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie minimum programowych dla studiów podyplomowych. ogłoszonych w komunikacie ministra budownictwa z dnia 7 czerwca 2010 r.

Zalety studiowania na Wydziale Zarządzania AGH

 • prestiż wiodącej uczelni państwowej
 • wykładowcy zajmujący się w praktyce wykładanymi przedmiotami
 • kontakt z pracownikami organów administracji państwowej
 • kilkuletnie doświadczenie w organizacji tego typu studiów
 • zajęcia dodatkowe spoza minimum programowego
 • spotkania z przedstawicielami ministerstwa odpowiedzialnego za politykę budowlaną w Polsce
 • wybitni wykładowcy uczelni wyższych

Studia podyplomowe - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami